Interná ambulancia

U nás môžete absolvovať

Vyšetrenie

30'minút

Potrebujete interné predoperačné vyšetrenie?

 

Je jedno či budete absolvovať operáciu v narkóze u nás alebo inde. Zabezpečíme vám kvalitné predoperačné interné vyšetrenie, komfortne v príjemnom prostredí bez čakania s objednaním na presný čas. 

Náš nternista na ňom zhodnotí váš zdravotný stav a určí, či je bezpečné zákrok v narkóze vykonať. Súčasťou vyšetrenia je aj odobratie anamnézy, laboratórne krvné vyšetrenia a EKG.  V prípade potreby budete odoslaní na röntgen pľúc ku niektorému poskytovateľovi vo vašom okolí.

 

Kvalitné predoperačné interné vyšetrenie v ambulancii vnútorného lekárstva (internej ambulancii), je dôležitou súčasťou prípravy na chirurgický zákrok v celkovej anestézii a je základným predpokladom na úspešný a bezpečný výsledok operácie.

 

Čo je predoperačné interné vyšetrenie?

Predoperačné interné vyšetrenie je súčasťou prípravy pacienta na chirurgický zákrok. Vo väčšine prípadov sa jedná o zákroky v celkovej anestéze (narkóze). Ide o sériu lekárskych vyšetrení a testov, ktoré sa vykonávajú pred samotným chirurgickým zákrokom s cieľom zistiť zdravotný stav pacienta a objektívne posúdiť, či je na operáciu, ktorá ho čaká, pripravený. Cieľom tohto vyšetrenia je minimalizovať riziká spojené s chirurgickým zákrokom a prispieť tak k bezproblémovej a úspešnej operácii.

 

Predoperačné interné vyšetrenie spravidla obsahuje nasledujúce kroky:

Posúdenie rodinnej anamnézy a fyzického stavu pacienta: Lekár si najskôr zhromaždí informácie týkajúce sa zdravotnej histórie pacienta. Zoznámi sa s jeho predchádzajúcimi i aktuálnymi zdravotnými problémami, liekmi, ktoré užíva, alergiami, ktorými trpí, a so všetkými ďalšími faktormi, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh a výsledok chirurgického zákroku.

  • Laboratórne testy: Súčasťou predoperačného interného vyšetrenia sú aj krvné, prípadne iné laboratórne testy, ktoré slúžia na posúdenie funkcie orgánov a zdravotného stavu pacienta.
  • Zobrazovacie vyšetrenia: V rámci prípravy na chirurgický zákrok sa využíva aj RTG hrudníka, povinne pri pacientoch nad 60 rokov ale podľa posúdenia lekára aj pre mladšie ročníky. Najmä ak ide o fajčiara alebo po prekonanom ochorení Covid.
  • Elektrokardiogram (EKG): Ide o vyšetrenie, ktoré zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca a pomáha odhaliť prípadné abnormality srdcového rytmu. Poznať tieto skutočnosti o zdravotnom stave pacienta je počas chirurgického zákroku mimoriadne dôležité.
  • Konzultácie so špecialistami: S cieľom získať ešte podrobnejší obraz zdravotného stavu pacienta, môžu byť súčasťou predoperačného vyšetrenia aj doplňujúce konzultácie s niekoľkými špecialistami. Najčastejšie ide o kardiológa, pulmonológa alebo endokrinológa, ktorí dokážu poskytnúť objektívny pohľad na stav, ktorý sa internému lekárovi nezdá byť v poriadku.
  • Posúdenie rizika a príprava na anestéziu: Až po získaní všetkých vstupných informácií dokáže lekár Internista objektívne zhodnotiť riziko spojené s podaním anestézie a pripraviť súhrnnú správu o stave pacienta pre Anesteziológa.

 

Anesteziologické (ARO) vyšetrenie nasleduje po Internom predoperačnom vyšetrení

Na základe správy Internistu z Interného predoperačného vyšetrenia si spravidla anesteziológ, ktorý bude pacienta aj uspávať urobí ešte predoperačné anesteziologické (ARO) vyšetrenie, kde navrhne vhodnú formu anestézy a  finálne stanoví anesteziologické riziko ASA, z čoho vyplýva či pacient môže podstúpiť zákrok na klinike jednodňovej chirurgie alebo len v nemocnici. Anesteziologické (ARO) vyšetrenie u nás vykonávame len pre pacientov ktorí budú absolvovať zákrok u nás na jednodňovej chirurgii (ktorých budeme aj uspávať). Kvalitné predoperačné Interné vyšetrenie vám urobíme aj keď bude vaša operácia v inom zariadení.

 

Ako postupovať v prípade záujmu o predoperačné interné vyšetrenie?

V prípade, že máte záujem o absolvovanie predoperačného interného vyšetrenia u nás na Klinike Zdravia, zavolajte nám alebo nám na seba zanechajte svoj kontakt. Vyplňte krátky objednávkový formulár a my vás budeme najneskôr do 2 pracovných dní kontaktovať, aby sme si spoločne dohodli termín, ktorý vám bude vyhovovať.

Vyšetrí vás

MUDr.
Tomáš Meliš
Internista
Predoperačné interné vyšetrenia
BC.
Alena Ratulovská
Vedúca sestra
Bc.
Mária Radeková
zdravotná sestra
MUDr.
Tomáš Meliš
Internista
Predoperačné interné vyšetrenia
BC.
Alena Ratulovská
Vedúca sestra
Bc.
Mária Radeková
zdravotná sestra

Recenzie našich spokojných zákazníkov

Takto si predstavujem modernú kliniku s orientáciou na pacienta. Ďakujem.

Martin V.

Problém mám vyriešený a celý proces bol veľmi dobre zvádnutý. Šetril môj čas a cítil som sa veľmi komfortne. Oplatilo sa priplatiť si.

Peter J.

Veľmi dobrá skúsenosť. Palec hore za prístup aj prostredie. Mám obavy z nemocnice a lekárov, bála som sa prvej celkovej anestézy v živote. Všetko však prebehlo hladko a necítila som žiadny strach. Špeciálna vďaka sestričke Alenke za jej pozitívny prístup :)

Petra L.

Cena vyšetrenia.

Cenník vyšetrení a zákrokov
Predoperačné interné vyšetrenie - ŠTANDARD Obsahuje odobratie a posúdenie anamnézy, EKG vyšetrenie, Laboratórne krvné testy ŠTANDARD (všetky potrebné testy pre vačšinu prípadov)
89€
Laboratórne rozšírené vyšetrenie 1 - požadované niektorými zariadeniami nad rámec štandardu obsahuje Syfilis (IgG +IgM), anti HIV 1,2+p24 Ag, HbsAg, Syfilis (TPHA+RRR), anti HIV 1,2+p24 Ag, HbsAg
40€
Laboratórne rozšírené vyšetrenie 2 - požadované niektorými zariadeniami nad rámec štandardu obsahuje Syfilis (IgG +IgM), anti HIV 1,2+p24 Ag, HbsAg, HCV, Syfilis (TPHA+RRR), anti HIV 1,2+p24 Ag, HbsAg, HCV
50€
Vyšetrenie krvnej skupiny - vačšinou nieje požadované ako súčasť predoperačného interného vyšetrenia Ak je však požiadavka vieme ju vyšetriť.
10€
Vírusová hepatitída HBsAg - vačšinou nieje požadované ako súčasť predoperačného interného vyšetrenia Ak je však požiadavka vieme ju vyšetriť.
10€
RTG vyšetrenie (Rontgen) Nieje potrebné v mnohých prípadoch, u nás ho nevykonávame, odporučíme vám zariadenie, kde vám ho urobia s rýchlym objednaním a výsledkom.
Anesteziologické (ARO) vyšetrenie vykonávame len pre pacientov, ktorí budú absolvovať zákrok u nás a je bezplatné.

Zanechajte nám na vás kontakt

Po odoslaní formulára vás budeme najneskôr do 2 pracovných dní kontaktovať, aby sme si dohodli termín, ktorý Vám bude vyhovovať.

Chcem sa objednať

Odoslaním tohto formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na internetových stránkach: www.klinikazdravia.sk/ochrana-osobnych-udajov.